Categories


PERADUAN "JOM HIDUPKAN SUNNAH"

Al Fitra Enterprise Sdn Bhd ("Al-FItra"), menyelenggarakan laman web ini ("Laman Web") dan bertanggungjawab ke atas peraduan ini. 

Akses dan menggunakan Laman Web ini adalah tertakluk kepada terma dan syarat ("Terma dan Syarat") yang disenaraikan seperti berikut dan sebarang undang-undang yang berkaitan. Sila baca Terma dan Syarat berikut dengan teliti sebelum mengakses dan melayari Laman Web ini. Anda hanya boleh menggunakan Laman Web ini sekiranya anda bersetuju dan menerima Terma dan Syarat tanpa batasan atau keraguan. Anda boleh memuat turun bahan yang dipaparkan pada Laman Web untuk kegunaan peribadi yang tidak komersial sahaja. Sebagai tambahan, anda dilarang daripada meminda, menggunakan semula, melapor atau menggunakan kandungan di Laman Web, termasuk teks, imej, audio, dan video, untuk tujuan umum atau komersial tanpa mendapatkan kebenaran bertulis Al-Fitra.

   

A.

Slogan "Jom Hidupkan Sunnah" ("Peraduan") akan berlangsung daripada 1 Ramadhan 1434H bersamaan 10 Julai 2013 hingga 29 Ramadhan 1434H bersamaan 7 Ogos 2013.

   

B.

Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara dan penduduk tetap Malaysia. Mereka yang berumur di bawah 18 tahun (sehingga 10 Julai 2013) perlu mendapatkan surat kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga sah untuk menyertai Peraduan ini. Penganjur berhak untuk menarik balik hadiah sekiranya bukti kebenaran tidak diperolehi untuk mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Semua kakitangan Penganjur termasuk syarikat sekutu, subsidiari, promoter, agensi pengiklanan dan ahli keluarga terdekat mereka (anak, ibu bapa, adik beradik dan pasangan) tidak layak menyertai Promosi ini.

   

C.

Penyertaan hendaklah dihantar selewat-lewatnya jam

a) 11:59:59 (GMT) pada 18 July 2013 untuk Fasa Pertama (Rahmah)

b) 11:59:59 (GMT) pada 28 July 2013 untuk Fasa Kedua (Maghfiroh)

c) 11:59:59 (GMT) pada 06 Ogos 2013 untuk Fasa Ketiga (Lailatul Qadr)

   

D.

Kriteria Pengadilan: Panel pengadil yang dipilih oleh Al-Fitra akan, mengikut budi bicara mutlaknya, memilih tiga (3) komen atau slogan paling kreatif yang memenuhi kriteria lain yang ditetapkan sebagai pemenang Peraduan. TIga (3) penyertaan terbaik akan memenangi Hadiah Utama dan tiga (3) penyertaan berikutnya akan memenangi Hadiah Saguhati. Semua keputusan pengadil adalah muktamad.

   

E.

Cara untuk menyertai:

Langkah 1
LIKE fanpage AL-FITRA

Langkah 2

Klik Like OFFICIAL POSTER peraduan ini dan komen di poster tersebut dengan ayat "JOM HIDUPKAN SUNNAH bersama @alfitraofficial" atau ayat lain yg bertema Jom Hidupkan Sunnah bersama tag/mention @alfitraofficialpage.

Langkah 3
Share publicliy (set share tersebut kepada public) OFFICIAL POSTER tadi dengan mentioned @alfitraofficialpage dan tag 3 rakan. Anda boleh tag atau mention seberapa ramai rakan anda untuk menambah peluang kemenangan.

ITU SAHAJA.

OFFICIAL POSTERBerikut adalah poster rasmi peraduan ini yang perlu dikongsikan.

Poster Pusingan 1

contest poster

 Poster Pusingan Ke-2

2nd round poster

 Poster Pusingan Ke-3

3rd round

   

F.

Anda boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang anda mahu tetapi hanya SEORANG pemenang yang akan dipilih untuk setiap hadiah & hanya SEORANG pemenang dibenarkan untuk sesebuah isi rumah.

   

G.

 1. Al-Fitra berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatal penyertaan anda sekiranya tidak mematuhi perkara seperti berikut:
 2. Anda adalah pemilik tunggal dan pengarang setiap Penyertaan.
 3. Anda berupaya untuk mengemukakan Penyertaan anda untuk Peraduan.
 4. Setiap Penyertaan tidak mengandungi maklumat peribadi mengenai anda atau mana-mana individu lain.
 5. Setiap Penyertaan tidak mengandungi sebarang kandungan yang menyalahi nilai-nilai islam, mengancam, palsu, mengelirukan, kesat, mengganggu, mencemar, memfitnah, kasar, tidak sopan, menimbulkan skandal, mengapi-apikan, lucah atau tidak senonoh.
 6. Setiap Penyertaan tidak mengandungi sebarang bahan yang boleh dianggap sebagai atau mendorong tindakan yang akan dikira sebagai suatu kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil, atau menyalahi sebarang undang-undang.
 7. Setiap Penyertaan tidak melanggar hak cipta, cap dagang, hak kontrak, atau sebarang hak harta intelek lain mana-mana pihak ketiga atau entiti, atau melanggar hak-hak perseorangan untuk privasi dan publisiti, dan Penyertaan anda tidak meliputi:
  • Cap dagangan yang dimiliki oleh pihak ketiga.
  • Bahan-bahan hak cipta yang dimiliki oleh pihak ketiga (termasuk dialog filem atau penggubahan muzik).
  • Nama, persamaan, suara atau ciri-ciri lain yang mengenal pasti selebriti atau tokoh masyarakat yang lain, hidup atau mati.
 

 

H.

Butiran penyertaan 

 1. Semua share yang dibuat perlulah menerusi akaun Facebook/Twitter/Instagram peserta sendiri.
 2. Keputusan pengadil adalah muktamad.
 3. Semua komen, slogan, tweet/instagram mestilah disertakan dengan mentioned @alfitraofficial serta hashtag #jomhidupkansunnah. Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas penyertaan yang hilang, lewat atau salah hantar.
 4. Semua share mestilah kepada public dan ditandakan (tag) arau mentioned (@)sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda (menggunakan akaun Twitter, FB atau Instagram). Jika anda tidak menandakan (tag) rakan anda, penyertaan anda akan dibatalkan.
   
   

I.

Al-Fitra berhak untuk menerbitkan komen kreatif atau slogan yang dikemukakan oleh peserta bagi Peraduan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti. Al-Fitra juga mengiktiraf anda, pengarang imej, mengekalkan milik penuh ke atas hak cipta gambar. 

   

J.

Hadiah Peraduan:

Hadiah adalah seperti berikut: 

Hadiah-hadiah

Keterangan

Hadiah Utama

 1. Rangkaian produk Al-Fitra bernilai RM 320.00

2.  Bergambar dengan memakai Jubah Al-Fitra bersama Brother Redza Syah Azmeer (Model Jubah AlFitra)

Terhad kepada TIGA (3) Pemenang sahaja.

Hadiah Sagu Hati

Accessories Al-Fitra

Terhad kepada TIGA (3)
Pemenang sahaja.

 

 1. Hadiah tidak boleh dipindah milik, ditukar untuk kredit atau sebarang bentuk lain.
 2. Al-Fitra mempunyai hak tunggal dan mutlak untuk menggantikan Hadiah dengan barangan yang sama nilainya tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada Peserta. 
 3. Segala perbelanjaan yang timbul di sepanjang tempoh majlis penyampaian hadiah/pengambilan hadiah akan ditanggung sendiri oleh pemenang. 
  Al-Fitra tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara yang berkaitan dengan kualiti dan kesesuaian hadiah-hadiah yang ditawarkan. 
 4. Sekiranya Pemenang didapati tidak layak pada bila-bila masa sepanjang atau selepas Tempoh Peraduan, Al-Fitra berhak untuk membatalkan kelayakan pemenang tersebut dan untuk membatalkan/menarik balik/ menuntut  kembali hadiah daripada dihantar kepada Pemenang yang tidak layak.
 5. Jika Pemenang telah menikmati Hadiah, Pemenang yang tidak layak dengan ini bersetuju dan berjanji untuk menanggung kerugian Al-Fitra untuk kos hadiah, jika tidak, Al-Fitra berhak untuk mengambil apa-apa tindakan yang difikirkan perlu terhadap Pemenang yang tidak layak.
   

J.

Pemberitahuan dan pemilihan Pemenang Peraduan 

 1. Pemenang akan diumumkan LIMA HARI selepas tarikh tutup setiap fasa. Nama para pemenang akan disiarkan di www.al-fitra.com dan/atau Facebook Al-Fitra
 2. Para pemenang akan dihubungi melalui akaun Twitter/Instagram untuk mendapatkan maklumat peribadi berkenaan. Seterusnya, para pemenang akan diberitahu menerusi telefon, e-mel, SMS atau mana-mana cara komunikasi lain yang difikirkan sesuai oleh Al-Fitra selepas tarikh tutup Peraduan. Al-Fitra tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemenang tidak dapat dihubungi atas apa jua sebab. Al-Fitra tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemberitahuan tidak diterima atau lewat dihantar kepada pemenang.
 3. Apabila menuntut hadiah, pemenang dikehendaki hadir sendiri dan mengemukakan kad pengenalan asal kepada pegawai Al-Fitra. Kegagalan untuk mematuhi syarat ini dan kegagalan untuk menghadiri majlis penyampaian hadiah memberi hak kepada Al-Fitra untuk menolak tuntutan pemenang untuk hadiah.
 4. Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan nama dan alamat dan semua butir-butir peribadi yang diberikan kepada Al-Fitra Malaysia adalah lengkap, terkini dan dimasukkan dengan betul dan Al-Fitra berhak untuk bergantung sepenuhnya pada semua butir-butir dan menganggap semua butiran ini adalah tepat dan betul dalam semua aspek.
 5. Satu panel pengadil yang dipilih oleh Al-Fitra berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, memilih 4 penyertaan gambar yang paling kreatif sebagai pemenang Peraduan ini.
 6. Semua keputusan adalah muktamad.
 

 

K.

Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan dan/atau kegagalan menerima penyertaan yang disebabkan oleh ketidakupayaan Pembekal Perkhidmatan Internet masing-masing [ISP] syarikat dan/atau rangkaian telekomunikasi untuk menyediakan internet tepat pada masanya dan/atau kecekapan dan/atau perkhidmatan telekomunikasi.

   

L.

Kandungan yang dilarang

 1. Berikut adalah sebahagian daripada senarai kandungan yang menyalahi undang-undang atau dilarang untuk dipaparkan di laman mikro Peraduan. Pemaparan mana-mana kandungan ini oleh peserta boleh, mengikut budi bicara mutlak Penganjur, menyebabkan kehilangan kelayakan penyertaan. Di samping itu, pihak Penganjur berhak untuk menyiasat dan mengambil tindakan undang-undang yang sesuai, mengikut budi bicara mutlaknya, terhadap sesiapa yang melanggar peruntukan ini, termasuk tanpa had, mengeluarkan komunikasi yang menyalahi tersebut daripada laman mikro Peraduan dan melaporkan kesalahan tersebut kepada pihak berkuasa yang berkenaan.
 2. Kandungan yang dilarang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kandungan yang mengikut budi bicara mutlak pihak Penganjur:
  • menyinggung perasaan masyarakat dalam talian, seperti kandungan yang menggalakkan perkauman, agenda politik agama, kandungan agama yang mengapi-apikan, keganasan, bahasa kesat, ketaksuban, kebencian atau kecederaan fizikal atau sebarang jenis kecederaan lain terhadap mana-mana kumpulan atau individu;
  • termasuk bahan-bahan yang menyinggung perasaan mana-mana agama lain yang dipaparkan pada gambar.
  • mengganggu atau menyebabkan gangguan kepada orang lain;
  • melibatkan penghantaran "mel sampah", "surat berantai", "spam," atau mana-mana lambakan mel, e-mel atau komuniknasi lain yang tidak diingini;
  • menyertakan mana-mana maklumat yang diketahui oleh peserta sebagai palsu atau mengelirukan, menggalakkan aktiviti haram atau perlakuan yang memudaratkan, atau mengancam, lucah, fitnah, atau menghasut;
  • membentuk atau meliputi sebarang salinan hak cipta orang lain atau hasil kerja hak cipta secara haram atau tidak sah, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, program-program komputer cetak rompak atau pautan kepadanya, maklumat yang memintas pengeluar yang dipasang salinan perlindungan peranti, muzik cetak rompak atau pautan kepada fail muzik cetak rompak;
  • memaparkan bahan seks, lucah atau berunsur seks dalam apa jua bentuk:
  • mengandungi bahan yang mengeksploitasikan orang lain yang berbentuk seks atau ganas;
  • menawarkan maklumat panduan mengenai aktiviti-aktiviti haram seperti membuat atau membeli senjata haram, mencerobohi privasi seseorang, atau membekal atau mencipta virus komputer.
  • didapati menyinggung perasaan, lucah, tidak senonoh atau tidak wajar seperti yang dinyatakan dalam Kod Kandungan daripada Komunikasi & Multimedia Malaysia.
   

M.

Perlindungan Data

 1. Dengan menyertai, peserta memberikan kebenaran kepada Penganjur dan sekutu-sekutunya untuk menggunakan nama, gambar atau imej untuk tujuan pengiklanan dan publisiti di masa hadapan yang berkaitan dengan Peraduan ini di mana-mana dan semua media tanpa pampasan tambahan, pemberitahuan atau kebenaran.
 2. Dengan menyertai Peraduan dan dengan mengemukakan gambar dengan kami di laman mikro, pihak Penganjur bersetuju untuk hanya mengumpulnya, menggunakannya di Laman Peminta dan di Laman Web dan melindunginya seperti yang dinyatakan di bawah. Seksyen ini juga menggariskan hak-hak peserta mengenai perlindungan data, dan memaklumkan peserta bagaimana untuk menghubungi pihak Penganjur.
 3. Pada sepanjang masa, Penganjur boleh mengekalkan pihak ketiga untuk memproses gambar peserta. Semua pihak ketiga itu adalah berkewajipan dari segi undang-undang untuk tidak menggunakan data peribadi peserta dalam apa jua cara selain daripada yang dinyatakan di sini.
 4. Penganjur mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk menyimpan data peribadi Peserta yang selamat, dan memerlukan pemproses data pihak ketiga untuk melakukan perkara yang sama. Sila ambil perhatian, bagaimanapun, pihak Penganjur boleh mengemukakan data peribadi Peserta jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, atau dengan waran geledah, sepina atau perintah mahkamah.
   

N.

Dengan menghantar penyertaan bagi peraduan, setiap peserta adalah:- 

 1. Secara khusus membenarkan Al-Fitra untuk menggunakan dan/atau pihak ketiga berlesen untuk menggunakan secara keseluruhan atau sebahagian, ke seluruh alam semesta, untuk selama- lamanya di dalam atau di mana-mana dan semua media, yang diketahui kini atau selepas ini, secara bersendirian atau bersama-sama atau sebagai sebahagian daripada maklumat menyalahi undang-undang, melanggar atau melanggar mana- mana hak cipta atau hak lain, atau mengandungi sebarang maklumat lain, kandungan dan/atau bahan dalam apa jua bentuk atau sifat;
 2. Mewakili dan memberi jaminan bahawa semua unsur-unsur yang terkandung dalam penyertaan peraduan;
  • Adalah asal kepada peserta atau disahkan sepenuhnya untuk digunakan seperti yang dimaksudkan di sini,
  • Tidak dan tidak akan, dalam apa jua cara, menyalahi atau melanggar mana-mana terma dalam apa jua perjanjian lain yang disertai oleh peserta,
  • Tidak berunsur fitnah, mengelirukan, atau penerbitan atau penjualan di mna ia mungkin akan melanggar mana-mana undang-undang persekutuan atau negeri atau peraturan,
  • Tidak lucah atau dalam apa-apa cara lain yang menyalahi undang-undang, dan
  • Tidak memerlukan Al-Fitra untuk membayar atau menanggung apa jua jumlah bayaran kepada mana-mana individu atau entiti akibat penggunaan atau eksploitasi oleh Al-Fitra.
   

O.

Dengan menyertai peraduan ini, para peserta bersetuju tanpa syarat dan tidak boleh dibatalkan untuk terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat. Sebarang pelanggaran terma-terma dan syarat-syarat, mengikut budi bicara Al-Fitra, boleh mengakibatkan penarikan/pembatalan hadiah.

   

P.

Keputusan pengadil untuk peraduan ini adalah muktamad dan tiada sebarang tuntutan atau surat-menyurat yang akan dilayan.

   

Q.

Al-Fitra berhak untuk membatal mana-mana penyertaan yang tidak memenuhi Terma dan Syarat peraduan ini. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penyertaan yang dikemukakan dengan maklumat yang tidak sah atau tidak betul. 

   

R.

Al-Fitra berhak untuk membatal, menamat atau menangguhkan peraduan tanpa sebarang notis. Bagi mengelakkan sebarang keraguan, pembatalan, penamatan atau penggantungan peraduan ini oleh Al-Fitra tidak melayakkan peserta untuk membuat sebarang tuntutan atau pampasan terhadap Al-Fitra untuk sebahagian atau semua kerugian atau kerosakan yang mungkin dialami atau ditanggung oleh peserta, secara langsung atau tidak langsung, daripada pembatalan, penamatan atau penggantungan.

   

S.

Semua cukai kerajaan, persekutuan, negeri dan tempatan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada cukai pendapatan, VAT, mewah, lapangan terbang dan lain-lain) yang dikenakan oleh mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan dengan peraduan ini dalam apa jua cara, menjadi tanggungjawab dan kewajipan para pemenang. Semua caj, kos dan perbelanjaan yang tidak berkaitan dengan hadiah menurut Terma dan Syarat hendaklah ditanggung oleh pemenang.

   

T.

Sekiranya berlaku sebarang percanggahan atau konflik di antara Terma dan Syarat versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.